logo
k i n d e r p r a k t ij k
counseling-coaching-training-begeleiding

Ik bied de volgende trainingen aan: 

Rots en Water, KIES, Faalangst, Ik leer leren, SOVA, Help ik voel zo veel,

 logo training

Rots en Water extra..

De Rots en Water is een  psychosociale weerbaarheidstraining, “ ik en ik en de ander” .
Wij geven deze training het hele jaar door. Het wordt georganiseerd door de Bredeschool Gouda. Er zijn onderschoolse traingen met de hele klas waar de school zich voor op kan geven en Na schoolse trainingen voor individuele kinderen uit heel Gouda.
Dit is zowel voor kinderen uit groep 4, 5 als voor groep 6, 7en 8. Kijk op de website van de Bredeschool voor actuele informatie . Dat is ook de plek om uw kind op te geven.
We starten na de herfstvakantie, de kerstvakantie, de voorjaarsvakantie en de meivakantie.
Extra is de training: Stevig in je schoenen naar de middelbare school voor kinderen uit groep 8
In de mei vakantie verzorgen wij de 3 daagse "Mei accademie" met als thema Stevig in je schoenen richting de middelbare school. D.m.v. samen bewegen, praten, opdrachten uitvoeren en samen werken leer je jezelf goed kennen en vertrouwen. Het is n.l goed om te weten wie je bent, wat je kan en hoe je voor jezelf kunt zorgen wanneer je iets niet weet, kan of wil.
We werken in een gymzaal, in een klaslokaal en werken samen met Cultuurhuis Gouda en een plaatselijke sportschool. Opgeven gaat via de Bedeschool

Inhoud en achtergrond Rots en water extra
Het zijn 7 bijeenkomsten waarin we uitgaan van het volgende uitgangspunt:

Wees een rots in de branding voor jezelf en voor de ander.

Een kind is opzoek naar zichzelf. Vanuit zichzelf kan hij /zij open gaan staan voor de ander. En uiteindelijk onderdeel worden van een groep en functioneren in de maatschappij. Een kind dat het proces soepel doorloopt zit lekker in zijn vel, wordt geaccepteerd, komt voor zichzelf op en kan samenwerken en spelen. Dit is niet niets! Elke ouder wil graag dat zijn kind dit proces soepel doorloopt, maar sommige kinderen kunnen daar een steuntje in de rug bij gebruiken. En niet alleen door erover te praten, maar juist ook door het te beleven, te voelen en te bekijken.

Hoe doen we dat?

U krijgt na opgave een intakeformulier toegestuurd met wat korte vragen om inzicht te krijgen in de hulpvraag van ouder en kind. Daarna starten we met de 7 lessen. De eerste les van de groep 4 en 5  start met een kwartiertje samen met de ouders. De lessen van groep 6,7 en 8 start zonder ouders. 
Tijdens de training laten we de kinderen  veel bewegen. daarom geven we de training in een gymzaal.Door middel van oefeningen (rots en water), een gesprek, een stukje theater, met het werken met complimenten en een stukje evaluatie met en voor jezelf leren de kinderen hun eigen mogelijkheden en kracht kennen.
Rots en Water, sova en weerbaarheid in 1. Rots en water extra dus.
Het draait om:

Zelfbewustzijn, Zelfvertrouwen, Zelfreflectie en Sociale interactie.


In het fysieke deel is rots en water. Een methode die uitgaat van controle over je lijf en je gedachte. Daarin heb je twee manieren van communiceren:
1. Als rots: hard en onwrikbaar, je staat stevig en komt goed voor jezelf op.
2. Als water: bewegelijk en verbindend; je bent flexibel.
Door letterlijk respect te tonen voor elkaar met een groet kunnen we dicht bij elkaar komen en fysiek werken.
In het gesprek en het oefenen in een soort toneelstuk voegen we er een sociaal thema bij. Zo wordt het letterlijk ervaren en besproken.
In de training komen de volgende onderdelen aan de orde:
Ik. ik en jij en wij activiteiten .
- Kennis maken met iedereen, uitleg rots en water en stevig in je basis staan.
- Kijken en luisteren en dan een keuze maken tussen voegen en aanpassen of leiden.
- Rots en water in contact. Compliment geven en ontvangen.
- Gevoelens kennen en herkennen bij jezelf en bij de ander. Energie en harmonie in je lijf ervaren.
- Kracht ervaren in je lijf
- Nee zeggen met je lijf en met woorden.
- Kritiek geven, krijgen en omgaan met pestgedrag.
- Hoe be´nvloedbaar ben je? Lichaamshouding.
- Samenwerken.
De extra verrijking bereiken we door onze grote ervaring en kennis. Ook door te reflecteren op dat wat we zien en horen , door door te pakken op dat waar er behoefte is en door rekening te houden met de hulpvraag. Daarnaast proberen we goed rekening te houden met de eigenheid van het kind en ze het gevoel te geven dat ze mogen zijn wie ze zijn.

Praktisch:

  • De trainers zijn: Marieke van Peet en Saskia Hoogeboom. Twee ervaren trainers met ruime trainings-  en begeleidingservaring.
  • Informatie: Voor meer informatie kunt U contact opnemen met ÚÚn van ons. Via de mail; info@mariekevanpeet.nl , of per telefoon:
    Marieke van Peet 06-43181316  of  Saskia Hoogeboom 06-29265240

KIES ,kinderen in echtscheidingssituaties 

Sinds september 2011 gecertificeerd KIES coach. KIES is een coachingsprogramma voor hulp aan kinderen in echtscheidings situaties. De effecten van KIES zijn wetenschappelijk effectief gebleken in een onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Ik kan kinderen in een groepje begeleiden of individueel met het programma KIES voor mij

" Ik leer leren" 

Vanaf januari 2010 ben ik gecertificeerd " Ik Leer leren trainer.  Een training voor kinderen vanaf 10/11 jaar die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. Een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken zelf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren. Deze training kan zowel op school als bij mij in de praktijk gegeven worden. Zowel in een klein groepje als individueel worden aangeboden. Deze training is ontwikkeld door Tea Adema en wordt inmiddels door vele coaches in Nederland en Belgie gegevn.

" Help ik heb de bibbers" 

Faalangst training . Bang om fouten te maken, bang om niet goed genoeg te zijn of te presteren. Onzekerheid, onderpresteren of blokkeren.
Hoe ga je hier mee om en hoe overwin je je angst. Vaak zijn het je eiegen gedachtes die jou blokkeren  of tegenhouden.
Klopt het wat je denkt? Hoe kan je helpende gedachtes inzetten? Je gedachte bepalen nl je gevoel en je gevoel je gedrag.
Hoe kan je iets doen zonder te willen of hoeven prestern of te controleren?
Op zoek naar dingen waar  je blij van wordt, goed in bent en kan en mag proberen. Ervaren, beleven , ontdekken en leren. Dat zijn de activiteiten die we in gaan zetten om de"  bibbers de baas"  te worden. Pasend , op niveau.
Dit zijn 8 bijeenkomstenen en kan zowel in een groepje als individueel worden aangeboden.

SOVA

Sociale vaardigheids training. Hoe ga je om met jezelf en de ander. Wat voel je, kan je, doe je, zeg je. En... hoe los je iets op wanneer je iets niet kan of  wil. Samen gaan we op zoek naar de manieren waarop je hier mee om kan gaan. Dit mbv spelletjes, gesprekken, kleine toneelstukjes en ander materiaal.Dit doen we 8 keer in een gropeje of individueel.

" Help ik voel zo veel"  

Training voor gevoelige/ hoogegevoelige kinderen.
Een training waarbij je op zoek gaat hoe het zit met jouw" voelsprieten" . Welke dingen zorgen ervoor dat je geprikkeld wordt en daardoor snel bang , boos, moe of verdrietig wordt.

Neem contact op met mij wanneer je geinteresserd bent voor een van deze trainingen.
    Marieke en Saskia

    Marieke en Saskia