logo
k i n d e r p r a k t ij k
counseling-coaching-training-begeleiding

Tarieven en wettelijke bepalingen 

Tarieven

  • Een kennismakingsgesprek/intake kost €65,- ongeacht de locatie. Dit bedrag wordt alleen in rekening gebracht als er na dit gesprek een vervolgtraject wordt ingezet.
  • Voor alle gespreken, begeleiding, coaching en counselingsessies die volgen geldt een uurtarief van €65,-.
  • Wanneer dit op locatie plaatsvindt, geldt een uurtarief van €75,-
  • Wanneer er niet wordt voldaan aan de kosten kan het begeleidingstraject worden gestopt.
  • Voor de kosten van een training kunt U contact opnemen.

Passend onderwijs,arrangementen en PGB.

Ik ben ook in te zetten als counselor. coach. trainer, begeleider of leerkracht  met de gelden en mogelijkheden van passend onderwijs.
Bij het invullen, verzorgen  van een arrangement voor uw kind.
Ik kan zowel het kind als de leerkracht ondersteunen. Dit kan zowel individueel als in een klein groepje. Op school, in mijn praktijk of op een andere lokatie. Ook kan er een begeleiding aangevraagt worden vanuit de PGB.

Wettelijke bepalingen

A.V.G.
Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevens bescherming van toepassing. Op welke manier ik met de gegevens om ga kunt u lezen in bijgevoegd document. Bescherming Persoonsgegevens
WKKGZ
Sinds 1 januari 2017 voldoe ik aan de eisen die in de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen worden gesteld. Wat dat betekent kunt u lezen in bijgevoegd document. Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen
MELDCODE
Sinds 1 julki 2013 maak ik gebruik van de meldcode bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. https://rijksoverheid.nl/meldcodeMarieke