logo
k i n d e r p r a k t ij k
counseling-coaching-training-begeleiding

Links

www.bgl.nl
BGL & partners, opleidingscentrum
www.kiesinfo.com
KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie)
www.kidsskills.org
Methode voor het oplossen van problemen
www.rotsenwater.nl Rots en water, psychofysieke weerbaarheidstraining
www.berthaverschueren.nl Kiezel en druppel ( rots en water voor het jonge kind)
www.hellingerinstituut.nl
Informatie over systemisch werken en familie-opstellingen
www.balansdigitaal.nl
Achtergrond informatie voor ouders over verschillende ontwikkelingsstoornissen m.b.t. leren en of gedrag
www.jmouders.nl
Site van het tijdschrift  j/m
skjeugd.nl
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
www.rijksoverheid.nl/meldcodemeldcode huisellijk geweld
nibig.nlWkkgz (wet kwaliteit,klachten en geschillen zorg)
www.lerarenregister.nlLeraren register
www.piresearch.nl/productenBeter bij de les