logo
k i n d e r p r a k t ij k
counseling-coaching-training-begeleiding

Werkwijze

In het kort werk ik als volgt:
Ik startmet een intake gesprek met de ouders/verzorgers. Dit kan zowel bij mij of bij u thuis plaatsvinden.
Als u met mij verder wilt, maken we een afspraak en ondertekenent u een counselingsovereenkomst.
Daarna start de begeleiding.
Na 3 of 4 sessies volgt een voortgangsgesprek waarna de begeleiding wordt vervolgd of afgerond.
Na afloop van de begeleiding vind ook nog een afrondend gesprek plaats met ouders/verzorgers.

Ik probeer goed naar het kind te luisteren en er voor te zorgen dat ze zich op hun gemak voelen en aan te sluiten bij hun interesses. Door met de kinderen te spelen, spelletjes te doen, te knutselen, oefeningen te doen en gebruik te maken van verschillende interventies werken we aan de hulpvraag.

Ik werk graag samen met alle mensen die bij het kind betrokken zijn. Ouders in de eerste plaats natuurlijk maar ook leerkrachten kunnen een belangrijke rol spelen in het welbevinden van het kind.
Omdat ik ook leerkracht ben, kan ik ook een rol spelen bij het begeleiden van het kind op school. Ook binnen passend onderwij en de begeleiding naar TLV of passende begeleiding daaromtrent. Want elk kind heeft een plek nodig om zich te kunnen otwikkelen tot een gelukkig mens.

Je mag zijn wie je bent!

counseling